Vi her på Ammerud

Høsten 2012 utviklet jeg profilprogrammet ”Vi her på Ammerud” og strategi forslag knyttet til strategiutforming, omdømme- og merkebygging for Ammerud områdeløft ved bydel Grorud, Oslo Kommune.

Områdeløft for Ammerud herunder Groruddalssatsingen har som mål å styrke lokal stedsidentitet, skape effektive utbyggingsmønstre, gode lokalsentre og næringsområder og attraktive boområder med godt fungerende uteområder og god standard på boliger og bygninger.

Plakat

Kommunikasjon og visuell profil

Profilmanualen beskriver de grunnleggende prinsipper og elementer i «Vi her på Ammerud» sin visuelle profil. Profilmanualen skal benyttes internt og eksternt for alle kanaler hvor områdeløftet profileres. Den visuelle identiteten til områdeløftet er et uttrykk for en personlighet. Profilen skal bidra til å skape høy gjenkjennelighet hos målgrupper og skille seg fra deres konkurrenter. Denne profilmanualen tar for seg de viktigste grunnsteinene i en slik helhetlig profil for områdeløftet for Ammerud ved bydel Grorud.

Til arbeidet med å utforme profilmanualen til Ammerud hentet jeg inspirasjon fra den lokale stedshistorien og arkitekturen med små hus og store blokker. Jeg har gått tilbake i tid og sett på Oslo kommunes opprinnelige plan for å utvikle et boligstrøk med gode lokaltilbud som kunne betjene de nye beboerne. Jeg har sett på hva som har vært, hva som er og hva som er ønskelig å oppnå med områdeløftet.

Vi her på Ammerud

Grete

Som et resultat av analysen skapte jeg karakteren Grete som er en personifisering av områdeløftet for Ammerud. ”Grete” skal være et virkemiddel for å synliggjøre områdeløft for Ammerud og bydel Groruds tjenester og aktivitetstilbud.

I forkant av prosessen gjennomførte jeg en workshop for bydel Grorud der målet var å utvikle en historie om ”Grete”, definere hennes fokus- og bruksområder, skissere ulike scenarier som beskriver hvordan ”Grete” kan synliggjøre områdeløftet og bydelen Grorud sine tjenester og aktiviteter. Resultatet fra workshopen er brukt til å utvikle en strategi på hvordan ”Grete”, en karakter kan kommunisere områdeløftets verdier og prosjektresultater på en positiv måte.

Resultatet som er fremkommet i denne prosessen er brukt til å utvikle en strategimanual som viser ulike konseptuelle forslag på hvordan ”Grete” som talsperson kan styrke samhandlingen og synliggjøre områdeløftet, den lokale stedsidentiteten og prosjektaktiviteter som gjøres i den perioden områdeløftet pågår. Strategimanualen er en forlengelse av profilprogrammet for områdeløftet og beskriver de grunnleggende prinsipper og elementer i «Grete» sin visuelle profil. Profilmanualen skal benyttes internt og eksternt for budskap i alle kanaler hvor områdeløftet profileres.

Se profilmanualer for en mer detaljert beskrivelse av prosjektet: 

Profilmanual Grete

Profilmanual Vi her på Ammerud