Kultur i ring

Kultur i ring (KIR) ble utviklet i forbindelse med områdeløft for Romsås 2010. Områdeløft er en helhetlig satsing innenfor etgeografisk avgrenset område med spesielle utfordringer. Satsingen omfattet både fysiske, sosiale, kulturelle og miljømessig tiltak. Hovedfokuset for områdeløftet var å bedre bomiljøet slik at livskvaliteten og levekårene blir bedre for beboerne. Hovedmålet for områdeløftet er at Romsås skal framstå som et trygt, attraktivt, ryddig og unikt lokalsamfunn i Bydel Grorud og Oslo. Høsten 2008 arrangerte bydelen medvirkningsspillet Future City Game. Her kom ideén til prosjektet KIR, et prosjekt som tar sikte på å utvikle mindre møteplasser. Prosjektet har vært forankret i handlingsplanen for 2009 og 2010.

KIR var det første prosjektet i bydel Grorud der det bevisst jobbet mot et bedre omdømmet. Som prosjektleder for Kultur i ring gjennomførte jeg innsiktsarbeid, kartla potensielle møteplasser, utviklet konseptforslag ‘‘Satelitte Town’’ med 7 møteplass konsepter for Romsås. Formålet med møteplassene var å fremheve eksisterende ressurser og mangfold, styrke beboernes identitet og lokale tilknytning. I tillegg analyserte jeg bydel Grorud sitt geografiske område og utarbeidet en plan for gjennomføring av ulike tiltak under områdeløftet. På bakgrunn av mitt arbeidet for bydel Grorud ble jeg invitert til å delta på Urban ideas bakery i Stirling, Skottland som internasjonal ekspert for å dele ideer og utvikle forslag til praktiske løsninger for å forbedre livskvaliteten for byen Stirling. Jeg var blant ni representanter fra Europa, sammen utarbeidet vi ideer og en plan for gjennomføring av et forprosjekt i Stirling. Prosjektet ble arrangert av Stirling Council i samarbeid med Arkitektur og Design Skottland (A + DS) og British Council.

Kultur i ring på Romsås