Internett for alle

Tilrettelegging for en digital fremtid

Høsten 2015 var jeg med å designe og utvikle tjenesten Mobilhjelpenen 8 stegs guide til hvordan å komme i gang og få mer ut av smarttelefon eller nettbrett. Mobilhjelpen er for nybegynnere og kan tas i bruk alene eller sammen med en Digitalmentor ved opplæring. Mobilhjelpen var en av flere tiltak som gikk under rammeprosjektet «Internet for alle» som er et gratis opplæringsprogram for å engasjere nye brukergrupper og gi opplæring i bruk av smarttelefoner og nettbrett.

Som lead service designer fasiliterte jeg analysefasen, idé-workshop og brukertesting av Mobilhjelpen. Sammen med et tverrfaglig prosjektteam bestående av designere, tekstforfattere, illustratør og programmerer, utviklet vi det endelige resultatet Mobilhjelpen.  

Mobilhjelpen

Tjenesten består av tre deler:

1. Minikurs for nybegynnere

Minikurs lærer bort det grunnleggende rundt bruk av smarttelefon og nettbrett og er et todelt kursprogram: 1. Teori – muligheter og opplæring i basisfunksjoner. 2. Praksis – egentrening med veiledning av kurshjelpere. Ved endt kurs skal brukere kunne i ta i bruk nettbank, booke reiser, håndtere e-post, sosiale medier, Skype eller andre hobbyrelaterte tjenester, så de er rustet til å ta del i den nye digitale hverdagen.

2. Mobilhjelpen   

Mobilhjelpen er en 8 stegs guide til hvordan å komme i gang og få mer ut av smarttelefon eller nettbrett. Mobilhjelpen er for nybegynnere og kan tas i bruk alene eller sammen med en digitalmentor ved opplæring.

3. Digitalmentor 

Som Digitalmentor kan du hjelpe en elev med å komme i gang med mobil eller nettbrett. En elev kan både være nybegynner og en som allerede har kommet i gang og vil lære mer. For å gjøre opplæringen så enkel som mulig kan digitalmentor ta i bruk øvelsene på Mobilhjelpen sammen med eleven som inspirasjon under opplæringen.

Kundelivssyklus

Kundeopplevelsen

IFA-tjenesteopplevelsen

Tjeneste blue-print

En blue-print av IFA tjenesten som er en steg-for-steg-beskrivelse av IFA tjenesteforløpet. Her kartlegges alt som må til for å levere tjenesten, både det som er synlig for brukeren og det som er skjult. Samspillet mellom menneskene som bruker tjenesten og de ansatte som utfører den dokumenteres.Tjeneste blue printBrukertesting av Mobilhjelpen på Oslo City

Før lansering av Mobilhjelpen testet vi flere løsningsforslag sammen med testbrukere for å sikre en brukervennlig tjeneste.

Brukertest av Mobilehjelpen 1