Circa

Abstrakt tolkning av tid og rom.

Konseptet henter sin inspirasjon fra verdensrommet og imiterer en eklipse. Tiden er representert gjennom en konstant roterende bevegelse der lysstyrken og spredningen justeres etter tiden på døgnet. Lysendringer over tid sammen med et roterende lyspunkt indikerer at ”vi” er i bevegelse og er en del av et større system.

Circa