Lustrabadet

Høsten 2012 var det nyåpning av badeanlegget Lustrabadet som ligger i Gaupne i Luster kommune. I den forbindelse utviklet jeg deres nye profilprogram, et verktøy for å synliggjøre bade og akrivitetstilbud til badet.

Lustrabadets profilmanual er en veileder for hvordan profilen skal benyttes. Den inneholder grunnleggende retningslinjer og eksempler på løsninger. Aktiv bruk av retningslinjene vil sikre at profilen benyttes konsekvent og at best mulig positiv merkebyggingseffekt for Lustrabadet oppnås.

Lustrabadet fasadeskilt

Lustrabadet

Profilmanual for Lustrabadet