Jeg har deltat på Løvetanncamp, en 48-timerscamp for å finne nye digitale løsninger for å gjøre hverdagen enklere for mennesker som har med barnevernet å gjøre. Løsningene kommer frem basert på erfaringer fra de samme menneskene som av ulike grunner har hatt behov for barnevernet.

Det har vært en stor glede å være med i en prosess der jeg jobber med og for ungdom med målet om å skape tjenester som kan være med å forbedre deres hverdag. Jeg er opptatt av å utvikle bærekraftig tjenester og produkter som setter mennesker og deres behov i sentrum. Med livsmottoet «Pay it foward» er det viktig for meg å delta på samfunnsnyttige prosjekter.

For mer informasjon om prosjektet besøk Sosial innovasjon Camp

Takk til WWN og IKT-Norge for en fantastisk camp. Dere er superhelter!